De mens achter ons product

Goede arbeidsomstandigheden voor de mensen die aan onze producten werken, vinden wij zeer belangrijk. Om de omstandigheden bij onze producenten te kunnen monitoren en te verbeteren hebben wij ons aangesloten bij het Business Social Compliance Initiative (BSCI). Naast de controles die we zelf doen voert het BSCI namens ons onafhankelijke controles uit op onze productielocaties. Op deze manier houden we zicht op de arbeidsomstandigheden bij onze leveranciers. Tijdens deze audits wordt er gecontroleerd op de volgende punten:

  • Vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen
  • Eerlijk loon
  • Werknemersgezondheid en veiligheid
  • Speciale bescherming voor jonge arbeidskrachten
  • Geen dwangarbeid
  • Ethische bedrijfsvoering
  • Fatsoenlijke werkuren
  • Geen kinderarbeid
  • Geen onzekere werkgelegenheid
  • Bescherming van het milieu

Op basis van de uitkomsten van deze controles wordt er een rapport opgesteld met mogelijke verbeterpunten voor de leverancier. Door middel van een verbeterplan, advies en trainingen wordt er constant aan verbetering gewerkt. Daarbij staat de progressie van de arbeidsomstandigheden centraal. BSCI geeft daarnaast ook trainingen en workshops aan de leden. Wij hebben de BSCI Code of Conduct geïmplementeerd in ons beleid en nemen actief deel aan deze trainingen en workshops. Klik hier als je meer wil weten over Amfori BSCI.

Wij werken hard om al onze doelstellingen te bereiken, maar realiseren ons ook dat het helaas niet mogelijk is om alle risico’s in alle landen tegelijk aan te pakken. We voeren regelmatig een risicoanalyses uit binnen onze productieketen. Hiervoor raadplegen we verschillende partijen: BSCI, landenrapporten van Fair Wear Foundation en de MVO-risicochecker. Uit deze analyses is gebleken dat sub-contracting, leefbare lonen, overmatige werktijden, gezondheid en veiligheid op de werkvloer belangrijke aandachtspunten zijn in onze grootste productielanden China, Turkije en India. Omdat we niet alle problemen in één keer kunnen oplossen, leggen wij de komende tijd de focus op de volgende 3 risico’s: leefbaar loon, openheid in de productieketen en goede arbeidsomstandigheden.

Leefbaar loon

De minimumlonen zijn in veel landen lager dan de leefbare lonen. Ons streven is dat de werknemers die werken aan onze producten loon krijgen waarmee ze in al hun basisbehoeften kunnen voorzien. Dit wordt ook wel leefbaar loon genoemd. Het is lastig te bepalen wat een leefbaar loon precies is. Dat verschilt per persoon, maar ook per regio en per land.

We werken samen met verschillende partijen om dit probleem aan te pakken en vergaren kennis door het volgen van trainingen en workshops die over dit onderwerp worden aangeboden. Door dit probleem aan te kaarten en te bespreken met onze leveranciers zoeken we samen oplossingen hiervoor. Daarnaast bieden we onze leveranciers en hun toeleveranciers de mogelijkheid om advies in te winnen en deel te nemen aan trainingen en workshops bij onze stakeholders zoals bijvoorbeeld BSCI.

 

Openheid in de keten

We streven naar een zo groot mogelijke transparantie in onze toeleveringsketen. Deze keten is lang en verandert vaak per product. Het is daarom moeilijk om deze geheel in kaart te brengen en te houden. Maar omdat dit essentieel is om risico’s vroeg te kunnen signaleren, voorkomen of verminderen besteden we hier veel aandacht aan.

Zo vragen wij aan onze leveranciers om open te zijn over waar en door wie onze producten worden geproduceerd. Deze locaties worden bijgehouden en gecommuniceerd met stakeholders. Hiermee stellen we deze in staat om ons te waarschuwen wanneer er risico’s gesignaleerd worden. Dit kan zijn door controles van BSCI of andere organisaties die productielocaties bezoeken.

Wat wij van onze producenten verwachten staat duidelijk omschreven in onze Responsible Business Conduct. Zo ook dat wij van hen verwachten dat ze open zijn over hun toeleveranciers en eventuele subcontractors. Klik hier als je meer wil weten over de RBC.

Subcontracting is iets wat in de kledingbranche regelmatig voorkomt. Wanneer dit met toestemming van ons wordt gedaan is dat geen probleem. We kunnen deze productielocatie dan laten controleren en er zo voor zorgen dat ook deze voldoet aan onze eisen. In de regio’s waar wij produceren hebben wij door middel van de analyses gesignaleerd dat er een risico is op subcontracting zonder toestemming. Hier zou het kunnen zijn dat de arbeidsomstandigheden niet voldoen aan onze eisen. We werken daarom hard aan het zo transparant mogelijk houden van onze supply chain.

 

Arbeidsomstandigheden

Wij vinden het belangrijk dat iedereen die aan onze producten werkt dit onder goede en veilige arbeidsomstandigheden doet. Denk daarbij bijvoorbeeld aan hygiëne, veiligheid en werktijden. Om dit bereiken werken we samen met onze leveranciers en stakeholders en streven we ernaar om langdurige relaties op te bouwen met alle betrokken partijen. Tijdens onafhankelijke controles van onze productielocaties wordt bovendien gecontroleerd of de werkomstandigheden schoon en veilig zijn. Onze focus ligt in eerste instantie op onze belangrijkste leveranciers omdat we daar de meeste impact hebben.

 

 

Grievance mechanism/klachten

Op dit moment maken we gebruik van het klachtensysteem van onze partner Amfori BSCI. Dit systeem moet werknemers in staat stellen om anoniem een klacht in te dienen, indien er, naar zijn of haar mening, onjuist gehandeld wordt op een productielocatie. Op basis van deze klacht kan er dan een onderzoek ingesteld worden bij desbetreffende productielocatie en er samen met de directie gewerkt worden aan verbetering. Dit systeem wordt samen met Amfori BSCI nog geoptimaliseerd.

 

Heb je vragen en/of op- en aanmerkingen? Neem hier contact met ons op.

 

< Ga terug naar 'Verantwoord ondernemen'