Disclaimer

 

De website www.open32.nl en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links naar bedrijven of organisaties waarmee wij (tijdelijk) samenwerken, zijn eigendom van OPEN32. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OPEN32.

Informatie op deze website mag afgedrukt en/of gedownload worden voor eigen persoonlijk gebruik.

De inhoud van deze website en andere uitingen van OPEN32 op internet zijn zorgvuldig samengesteld. Het is echter mogelijk dat informatie die door OPEN32 wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. OPEN32 behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.

 

Copyright

Niets van deze website mag zonder toestemming van de rechthebbende worden overgenomen.